نشانه های برقراری رابطه جنسی از مقعد
نحوه تشخیص رابطه جنسی مقعدی

    آیا رابطه جنسی مقعدی برای پزشکی قانونی قابل تشخیص است ؟

بله ، پزشکی قانونی میتواند نسبت به تشخیص این نوع رابطه همانند رابطه
واژینال اقدام و اعلام نظر نماید که معمولا در تجاوزات جنسی این تشخیص
میتواند موثر باشد

 

   نحوه تشخیص رابطه جنسی مقعدی


علائمی مثل  شل شدن اسفنکتر و از بین رفت چین های مقعدی که در حالت معاینه
پوست اطراف مقعد صاف تر از زمان طبیعی است و تورم یا صافی چین ها ، ضخیم
شدن پوست اطراف مقعد که به داخل کشیده شده و تا ناحیه پوستی مخاطی ادامه می
یابد و گهگاه ناحیه یاد شده پوسته گذار می گردد ، دیده می شود.

اگر رابطه به کررات باشد نیز ضخیم شدن پوست حتی به داخل رکتوم امتداد می
یابد و فیسوزهای بهبود یافته قبلی به صورت خطوط کم رنگ در محل چین ها دیده
می شود . در مفعولین حرفه ای مقعد شکل قیفی پیدا می کند مثل اینکه مقعد به
طرف داخل کشیده شده باشد از نکات مهم این است که هیچ وقت نباید شل شدگی
اسفنکتر مقعدی را از یاد برد. در افراد حرفه ای و در مشاهده مقعدی اکثرا
علائمی مشاهده نمی گردد مگر از مانور به خصوصی استفاده نمائیم .

مواقعی که شخصی در حالت معاینه قرار دارد انگشتان بزرگ را در فاصله کمی از
مقعد قرار داده و با بقیه انگشتان باسن را گرفته و به طرف کناره ها می کشیم
تا چین ها مقعدی به خوبی نمایان شوند . سپس به طور عمدی به اسفنکتر فشار
آورده و تا فرد خود را جمع کند و اگر افکار او را به نکته دیگری جلب نمایید
حرکت ارادی اسفنکتر از بین رفته و حالت آن مشحص می شود .
علائم پارگی اسفنکتر چین ها ممکن است مشاهده شود که لازم به توجه می باشد
شلی اسفنکتر مقعدی از علائم دخول مکرر می باشد.


در ضمن باید به حالت مجرای مقعدی نیز توجه کرد.دخول مقعدی ممکن است باعث
تغییر حالت مجرای مقعدی- ایجاد بواسیر و هموروئید-زایده های گوشتی کوچک در
اطراف مجرای مقعدی-زگیلهای کوچک-بیرون زدن قسمتی از بافت از مقعد-کمی باز
شدن مجرای مقعدی و … شود.

پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده