آیا ارضا کردن همسر با دست اشکالی دارد

برخی از زنان در فرآیند رابطه جنسی و عمل دخول قادر به ارگاسم رسیدن نیستند
و در نهایت ناچارند بوسیله دست خود یا همسرشان با دست و مالش ناحیه
کلیتوریس نسبت به ارگاسم شدن تلاش کنند ما قبلا در مقاله ای تحت عنوان علت
ارضا نشدن زنان از دخول که با کلیک روی اینجا

رضا کردن همسر با دست، ارضا شدن با دست همسر


قابل مشاهده است بصورت مفصل راجع به علت ارضا نشدن زنان از دخول پرداخته
ایم و به این مهم اشاره کرده ایم که اکثر زنان از رابطه دخولی ارگاسم را
تجربه نمیکنند و اصلا غیر طبیعی نیست


    اما آیا ارضا شدن با دست اشکالی دارد ؟

آیا ارضا شدن با دست اشکالی دارد


    آیا ارضا شدن با دست همسر اشکالی دارد؟

ارضا شدن با دست همسر اشکالی ندارد و خود ارضایی محسوب نمیشود چرا که در
عمل خود ارضایی فرد با بهره گیری از ذهن پردازی جنسی و داستان سازی جنسی در
ذهن خود ، ارضا میشود اما در صورتی که همسر وی این عمل را برای او انجام
دهد ذهن پردازی جنسی روی نداده است با این وجود این یک رفتار طبیعی نیست و
نمیتوان هر دفعه به کمک دستان همسر ارضا شد به همین جهت بهتر است راهکار
ذیل رعایت شود

*اول : تحریک کامل *

زنان برای تحریک کامل نسایمند پیشنوازی و معاشقه هستند فرض براینکه رابطه
جنسی یک ساعت به طول انجامد در این یک ساعت حداقل 50 دقیقه رابطه باید
بصورت پیشنوازی و معاشقه باشد  متا سفانه بر اساس باورهای نادرست از رابطه
جنسی اکثرا کمتر از 10 دقیقه زمان صرف پیشنوازی و معاشقه میکنند

*دوم : ارضا شدن همزمان را فراموش کنید*

کی گفته باید زن و مرد در یک زمان ارضا شوند ؟ اساسا نوع عملکرد و مراحل
جنسی در زنان و مردان متفاوت است و بسیار نادر است که دو طرف بتوانند در یک
زمان ارضا شوند پس دو طرف نباید فکر خود را روی ارضا شدن همزمان متمرکز
کنند یک فرآیند جنسی طبیعی  به این صورت است که ابتدا خانم ها باید به
ارگاسم برسند چرا که  مردان بلافاصله بعد از ارضا شدن  بعلت ترشح هومرون دو
پامین دچار بی حالی و حس خواب آلودگی میشوند و همچنین تحریک مجدد آنها
زمانبر میباشد این در حالیست که زنان قابلیت ارگاسمهای پیاپی را دارا هستند

*سوم : اگر از دخول ارضا نمیشوید غیر طبیعی نیست*

اصلا غیر طبیعی نیست که از دخول به ارگاسم نرسید اما اگر تمکایل دارید به
روشهای دیگری ارگاسم را تجربه کنید قسمت سینه ها و ناحیه کلیتوریس میتواند
انتخاب مناسبی باشد در صورت یک تحریک کامل با استفاده از روشهای رابطه
دهانی و مالش میتوان به ارگاسم دست یافت اما اگر از جمله مردانی هستید که
با دست همسرتان را ارضا میکنید بهتر است به جای دست از روش مالش آلت تناسلی
بر روی ناحیه کلیتوریس همسرتان را ارضا کنید چرا که استفاده از دست بعلت
کنترل بیشتر به مرور باعث میشود که دیگر همسرتان به جز این روش از روش
دیگری ارگاسم را تجربه نکند روشهای نظیر مالش آلت تناسلی بر روی کلیتوریس/
فشردن قسمتهای دیگر بدن رد این ناحیه/ مالش سینه ها /قرار دادن آلت در بین
پاها (تفخیذ) و فشردن پاها و ....


      آیا ارضا کردن همسر با دست از نظر شرعی اشکالی دارد؟

اگر ارضا کردن با دست خود فرد باشد حکم خودارضایی دارد و حرام است و اگر
همسر این کار را انجام دهد اشکال شرعی ندارد

*مقاله از علی سلطانی مجد / جهت انتشار در پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده*