مکان هایی که نباید رابطه زناشویی داشت

چه مکانهایی برای رابطه جنسی مناسب نیستند،هنگام روابط زناشویی علی الخصوص
هنگام انعقاد نطفه طبق آدابی که در روایات آمده است، مکان زوجین در حین،
قبل و بعد از انعقاد نطفه در سلامتی کودک و نطفه در حال تشکیل تاثیرگذار است.

در چه مکان هایی نباید رابطه جنسی داشته باشیم

مکان هایی که نباید رابطه زناشویی داشتشهوت از نعمت های بزرگ حق تعالی به انسان است که اگر در مجرای صحیح خود به
کار گرفته شود سه نتیجه را هم زمان با هم تامین خواهد کرد: ارضای جسمی،
آرامش روحی و بچه دار شدن. به همین دلیل والدین به ویژه مادر، پس از ایجاد
آمادگی های روحی که بهتر است حداقل از چهل روز پیش از انجام لقاح ایجاد شده
باشد، از نظر جسمی و روانی به شرایطی رسیده اند که می توانند ذریه ی طیبه و
نسلی سالم  را از صلبی پاک و رحمی مطهر به وجود بیاورند.


    در این زمان به خصوص بهتر است چه کارهایی انجام شود؟
    چه مکان هایی برای انعقاد نطفه توصیه شده است؟

زیر درختی که میوه داده نزدیکی نکن؛ فرزندی به وجود می آید که مشهور می
گردد به کسی که تازیانه می زند و می کشد

توجه به محل انجام فعالیت جنسی

و نهان بودن آن نشانه این است که حتی شرایط مکان در آینده جنین موثر است.
در این مطلب توصیه هایی در رابطه با مکان انجام انعقاد نطفه و نهی هایی که
در این باب وجود دارد آمده است. در زیر روایاتی را در این باره می خوانیم.


    کودکی در گهواره شما را می بیند

«زمانی که کودکی که قادر به تشخیص است و تو را می بیند نزدیکی نداشته
باش. به ایشان عرض شد  ای پسر رسول خدا یا رسول الله (صلوات الله علیه وآله
وسلم) آیا به دلیل زشتی این کار انجام ندهم؟
خیر، اگر فرزندی در این زمان روزی تو باشد آشکارا به فسق و فجور می پردازد».
- «پیامبر (صلوات الله علیه وآله وسلم) نهی کرده اند زمانی که کودکی
شیرخوار در گهواره شما را می بیند روابط جنسی نداشته باشید.»
در این روایت به قابلیت یادگیری نوزاد در گهواره هم اشاره شده است. برای
سلامت این نوزاد یا جنینی که در آینده روزی شما می شود باید شرایط با دقت
تمام مهیا و حیا رعایت شود.
هر بچه که دنیا بیاید پرده دار است نه پرده در. پدر و مادر او مربی دست اول
برایش هستند. پرده ی حیای او را حراست کنید و رشد بدهید. بچه خود شرم و
حیای ذاتی دارد.


    درها راببندید

در روایتی دیگر به سلامت روان کودک در خانه نیز توصیه شده است.
«اگر مردی برای آمیزش

به سمت همسرش برود، اگر در آن محل کودکی بیدار باشد و آنان را ببیند یا
کلام آنها را بشنود آن کودک هرگز آدم درستکاری نمی شود. اگر پسر و دختر هر
کدام باشند، در آینده تن به زنا می دهند. امام (صلوات الله علیه وآله وسلم)
زمانی که اراده آمیزش داشتند درب ها را می بستند و پرده ها را می کشیدند و
خدمتکاران را از آن محل بیرون می کردند.»

در هنگام روابط جنسی روی و پشت به قبله کردن هر دو بر خلاف نظام هستی است.
امواج مغناطیسی مختل می شوند و تأثیر منفی می گذارد


سلامتی کودک در منزل و نطفه ای که در حال تشکیل است به رعایت آداب پرده
پوشی و دقت شما بستگی دارد. دیدن روابط و نوع پوشش پدر و مادر تأثیر فراوان
دارد. در کودک همه ی بذرها وجود دارد: «شهوت، غضب، خوف، خداپرستی و ... .
کودک از همه چیز عکس برداری می کند: از نوع پوشش شما، روابط موجود در خانه
و این صحنه ها را به بایگانی روحش به نام حافظه می سپارد. مادر باید آسوه ی
حسنه باشد. چه بخواهد یا نخواهد پوشش و رفتار او در جنین و کودکش موثر است.


    زیر درخت میوه دار

پیامبر (صلوات الله علیه وآله وسلم) در روایتی طولانی نهی ها و توصیه هایی
به حضرت علی (علیه السلام) درباره ی زمان و هنگام انعقاد نطفه می فرمایند
ابتدا به نهی هایی که آن حضرت فرموده اند اشاره می کنیم.
«زیر درختی که میوه داده نزدیکی نکن؛ فرزندی به وجود می آید که مشهور می
گردد به کسی که تازیانه می زند و می کشد.»
درختان میوه حیات دارند و از آنها امواجی الکتریکی تشعشع می گردد. از برگ
برخی درختان مانند گردو بعضی مواد شیمیایی هم به هوا، به خصوص در زیر درخت،
انتقال می یابد. البته رعایت حیا و دوری از اعمال غرایز حیوانی در زیر
درختان میوه دار در طعم میوه ها هم موثر است.


    به سمت قبله و پشت به قبله ممنوع

«در چیزی که روی سطحی راه می رود مانند کشتی [یا ماشین] و به سمت قبله و
پشت به قبله روابط زناشویی نداشته باش.»
در هنگام نزدیکی روی و پشت به قبله کردن هر دو بر خلاف نظام هستی است.
امواج مغناطیسی مختل می شوند و تأثیر منفی می گذارد.

منبع:نسل سالم(راهکارهای پیش از بارداری با رویکرد طب سنتی ایرانی،طب اسلامی)