مردان بعد از ارضا شدن چکار کنند
رفتار مردها بعد از ارضا شدن چگونه باشد ؟ نکاتی هستند که مردان باید بعد
از انزال یا ارضا شدن و بطور کلی رابطه جنسی انجام دهند، این موارد هم برای
سلامت آنها اهمیت دارد و هم در رابطه با همسر

 

 مردها بعد از رابطه جنسی و ارضا شدن چکار کنند

مردان بعد از ارضا شدن چکار کنند


مردها بعد از انزال به بعلت فعل و انفعالات شیمایی ناشی از هورمونها ،
احساس خوابالودگی خواهند داشت و همینطور بی حسی ، این احساس همراه با حالت
سرخوشی ناشی از ترشح دوپامین میباشد، بنا براین آقایان ترجیح میدهند بعد از
رابطه بخوابند ، اما چرخهو فرآیند جنسی زنان به گونه ایست که یکی از مراحل
رابطه جنسی  در آنها به رفتار شما با وی بعد از ارگاسم مرتبط است ، زنان
بعد از ارگاسم یا بطور کلی رابطه جنسی تمایل دارند مورد توجه قرار بگیرند و
یا حتی در آغوش همسرشان باشند ، حال فرض کنید در این شرایط آقا به جای توجه
به خانم ، پشت خود را کرده و به خواب برود  در این صورت مرحله نهایی فرآیند
جنسی برای همسر وی انجام نشده است .


    در هنگام ارضا شدن نفس را حبس نکنید

بیشتر آقایا ن عادت دارند در لحظه ای که ارگاسم می شوند نفس خود را حبس
کرده و به درستی تنفس نمی کنند.

بنابراین به جای حبس کردن نفس، باید دم و بازدم خود را تنظیم کرده و نفس
عمیق بکشید. این کار نه تنها لذت شما را بیشتر می کند، بلکه به شما کمک می
کند که هشیاری خود را نیز حفظ کنید، حداقل برای مدت زمان کوتاهی. این روال
باعث میشود تا بعد از انزال کمتر احساس خواب کنید


    بعد از رابطه جنسی

    بلافاصله نخوابید

اگر شما بعنوان یک مرد بلافاصله بعد از رابطه جنسی و ارضا شدن بخواب بروید
، تمامی لذتی که به همسرتان در فرآیند جنسی داده اید را به یکباره از بین
خواهید برد ، زنان بعد از رابطه زناشویی نیز نیاز به نوازش شدن،توجه و آغوش
همسرشان دارند که اگر چنین نشود احساس میکنند تنها ابزاری برای لذت جنسی
همسرشان بوده اند ، بنا براین لاطم است بعد از ارضا شدن  ، همسرتان را در
آغوش گرفته و با وی صحبت کنید


    بعد از ارضا شدن بلافاصله بستر را رها نکنید

سریعا سراغ فعالیتهای دیگر نروید و اجازه دهید ریتم بدن شما به حالت نرمال
بازگردد


      منی بصورت کامل باید دفع شود

بعد از ارضا شدن، با رفتن به دستشویی و فشردن آلت از انتها به سمت سر الت
مایع انزالی را بطور کامل دفع کنید ، ممکن است ادرار شما در این شرایط
منقطع باشد ، این توصیه به زنان نیز میشودش