اهنگ فوق العاده و بسیار زیبای اغوش از شادمهر

پیشنهاد میکنم حتما دانلود کنید

تا گرم آغوشت شدم چه زود فراموشت شدم
تقصیر تو نبود خودم باری روی دوشت شدم

کاشکی دلت بهم میگفت نقشه قلبمو داره
هر کی زد و رفت و شکست یه روز یه جا کم میاره
یه روز یه جا کم میاره

 

***

 

موندن و سوختن و ساختن همه یادگار عشقه
انتقام از تو گرفتن کاره من نیست کاره عشقه

موندن و سوختن و ساختن همه یادگار عشقه
انتقام از تو گرفتن کاره من نیست کاره عشقه

***

موندن و سوختن و ساختن همه یادگار عشقه

 

انتقام از تو گرفتن کاره من نیست کاره عشق

موندن و سوختن و ساختن همه یادگار عشقه

 

دانلود اهنگ