زمان بندی آمیزش برای بارداری
  *زمان بندی آمیزش برای بارداری*

اهمیت زمان بندی دقیق برای آمیزش جهت بارداری


    اگر بخواهم حامله شوم، چه زمانی برای آمیزش بهتر از سایر اوقات است؟
برای حامله شدن، زمان بندی دقیق بیشتر از هر چیز دیگری اهمیت دارد. اسپرممی
تواند دو تا سه روز زنده بماند، اما تخمک فقط 12 تا 24 ساعت زنده
خواهدماند. برای افزایش احتمال حامله شدن، باید در حوالی زمان تخمک گذاری،
بیشتراز یکبار آمیزش داشته باشید. همچنین نزدیکی یک تا دو روز پیش از
تخمکگذاری و سپس انجام آمیزش مجدد در روز تخمک گذاری نیز مناسب است. در
اینحالت، احتمالا تعداد بیشتری از اسپرمهای سالم در لوله های فالوپ، آماده
رهاشدن تخمک خواهند بود.
البته، زمان دقیق رها شدن تخمک در خانمها، مشخص نیست و به طول دوره
قاعدگیآنها بستگی دارد. تخمک گذاری در خانمها معمولا 14 روز پیش از آغاز
پریودبعدی انجام می شود. دقت کنید که این زمان، بر خلاف باور عموم، دقیقا
در وسطدوره ماهیانه آنها قرار ندارد. اگر دوره شما 28 روزه باشد (که متوسط
سیکلقاعدگی در خانمها همین مدت است)، آنگاه می توان گفت که تخمک گذاری
تقریبادر وسط دوره انجام می شود. اما اگر مثلا دوره شما 35 روزه باشد، تخمک
گذاریدر روز بیست و یکم انجام خواهد شد، نه روز هفدهم که وسط دوره است.


    *چگونه می تواتم بفهمم که در حال تخمک گذاری هستم؟***


    **

**
برخی از خانمها متوجه تخمک گذاری می شوند و برخی دیگر، تغییر خاصی رامشاهده
نمی کنند. اگر به فکر بارداری هستید، دوره ماهیانه خود را برای چندماه
متوالی زیر نظر بگیرید. برخی از نشانه های ظریف تخمک گذاری عبارتند از:
• حساس شدن پستان ها
• درد خفیف در ناحیه پایین شکم
• افزایش ترشحات واژن و تبدیل شدن این ترشحات به ماده ای شبیه به سفیده تخم
مرغ.
• اندکی افزایش (در حدود 0.4 تا 1 درجه) در دمای پایه بدن یاBBT: شما
میتوانید دمای بدن خود را هر روز صبح پیش از آنکه از رختخواب خارج
شویداندازه گیری کنید؛ این افزایش دما، دو روز پس از تخمک گذاری صورت می
گیرد. در صورتی که نمودار دمای بدن خود را به مدت چند ماه ترسیم کنید، می
توانیدزمان تقریبی تخمک گذاری را پیش بینی کنید.

*اگر پریودهای من منظم نباشند، حامله شدن برایم سخت تر خواهد بود؟**
*
اکثر خانمها 12 بار در سال پریود می شوند، اما برخی از آنها ممکن است
کمترپریود شده یا حتی اصلا پریود نشوند. استرس، تمرینهای سنگین ورزشی،
افزایشیا کاهش شدید وزن و مواردی دیگر، از جمله عواملی هستند که می توانند
برپریود شما اثر بگذارند. هر چقدر پریود شما نامنظم تر باشد، تشخیص زمان
دقیقتخمک گذاری مشکل تر می شود. در صورتی که زمان تخمک گذاری را در چند
ماهمتوالی زیر نظر بگیرید، می توانید چند روزی را که بیشترین احتمال حامله
شدنوجود دارد، تشخیص دهید.
فرض کنید سه دوره متوالی شما به ترتیب 28، 21 و 32 روزه باشد. سیکل
قاعدگیخود را برای چند ماه متوالی در نظر گرفته و یادداشت نمایید. سپس عدد
17 رااز کوتاهترین دوره ماهیانه، و عدد 11 را از طولانی ترین دوره ماهیانه
کمکنید. تعداد روزهای مابین این دوعدد، روزهایی هستند که احتمال باردار
شدنشما در آنها بیشتر از سایر روزها است. اگر دوره های شما نامنظم بوده
وبیشتر از 35 روز نیز طول می کشند، با یک متخصص مشورت نمایید تا علت این
بینظمی را مشخص کند. علت آن می تواند یکی از موارد زیر باشد: سندرم
تخمدانپلی کیستیک یاPCOS یا به زبان ساده تر کسیت تخمدان، اختلال عملکرد
تخمدان،اختلال تیروئید، کاهش وزن شدید، یا افزایش میزان پرولاکتین.

*آیا ممکن است آمیزش را امتحان کنیم تا ببینیم حاملگی اتفاق می افتد یا نه؟**
*
مسلما لازم نیست که هر روز دمای بدن خود را اندازه گیری کرده یا
مواردمتعددی را یادداشت کنید. حتی رسیدن به اوج لذت جنسی نیز برای حامله
شدنلازم نیست. حداقل دو بار در هفته آمیزش داشته باشید، شاید شانس به کمک
شمابیاید.