تفاوت واکنش زنان و مردان نسبت به فیلم های پورن.

تفاوت واکنش زنان و مردان نسبت به فیلم های پورن

  تفاوت واکنش زنان و مردان نسبت به فیلم های پورن(مستهجن-غیر اخلاقی)

یکی از مشکلات مهم در روابط زوجین تاثیر فیلم های مستهجن(پورن) میباشد که
چه بسا میتواند منجر به خیانتهای زناشویی شود    واکنش زنان پس از مشاهده فیلم های پورن و اثر مخرب آن بر زنان

اگر خانمی  ، برای اولین مرتبه با صحنه های فیلم های مستهجن و پورن مواجه
شود و به طور ناگهانی شاهد عمل جنسی زن و مرد بازیگر فیلم شود ، دچار حالت
تهوع میشود و ترجیح میدهد سریعا روی خود را برگرداند و فیلم را متوقف کند و
دچار حس بدی میشود ،، علت آنست که تمایلات جنسی زنان برگرفته از احساس و
عواطف آنها است و مشاهده چنین صحنه های تاثیرات منفی بر زنان دارد


      بدترین حادثه جنسی برای یک زن

یکی از آسیبهای جدی روحی و جنسی در زنان زمانیست که متوجه شوند شوهر آنها
به مشاهده فیلمها و یا تصاویر محرک جنسی اعتیاد دارد بدتر از ان مردانی که
در مقابل همسر خود به تماشای چنین فیلم های میپردازند ، لازم است بدانید
این عمل تفاوتی با خیانت ندارد، شدت آسیب روحی بر زنان به اندازه ایست که
حتی ممکن است  ادامه زندگی با این مرد را برای انها ممکن نکند


      تاثیر فیلم های پورن بر خواسته های نامتعارف جنسی

تاثیر فیلم های پورن بر خواسته های نامتعارف جنسی

*سخن فرجام *

اگر به مشاهده فیلم های پورن اعتیاد دارید حتما آنرا جدی بگیرید،چرا که این
اعتیاد خود نشانه آن است که این فیلمها بر شما تاثیر گذار بوده است و اگر
بی اثر بودند نسبت به تماشای آنها اعتیاد نداشتید پس اولین زنگ خطر به صدا
درآمده است ،در نظر داشته باشید،شاید به این فکر میکنید که چون همسر شما
واکنشی در مقابل اعتیاد شما به فیلم های پورن نشان نداده پس حتما مشکلی با
این موضوع ندارد ، اما حقیقت اینست که هر زنی انتظار دارد شوهر وی تنها به
رابطه جنسی با او فکر کند و لذت ببرد و نسبت به اینکه مرد وی شاهد اندام
برهنه زن دیگری باشد یا شاهد عمل جنسی دیگران حس خوشایندی قطعا نخواهد داشت
و تاثیر نات مطلوبی بر زنان دارد