آیا خودارضایی قابل تشخیص است؟

    آیا میتوان تشخیص داد فردی قبلا خودارضایی داشته

دکتر شیخ الاسلامی : همانگونه که بارها گفته ام خود ارضایی عارضه جسمانی
ندارد و تاثیری نیز بر شکل ظاهری بدن یا حتی سیستم تناسلی فرد ندارد که از
روی این تغییرات بتوان فهمید کسی خود ارضایی می کند یا نمی کند یا قبلا خود
ارضایی داشته است یا نداشته است.

آیا خودارضایی قابل تشخیص است؟

بسیاری از جوانان این دغدغه را دارند که
نکند کسی بفهمد آنها خود ارضایی می کنند و همین دغدغه یا نگرانی باعث ایجاد
یک اضطراب و ترس درونی در وجود ایشان می شود. از جمع فرار می کنند و بیشتر
سعی می کنند تنها باشند. از بسیاری از میهمانیها و حضور در جمعهای فامیلی
می پرهیزند که مبادا کسی متوجه شود آنها خود ارضایی می کنند. داشتن همین
دغدغه باعث می شود تا در مقابل آینه بارها در چهره خود دقت کنند و کوچکترین
تغییری را در چهره به خود ارضایی نسبت می دهند. در حالیکه خود ارضایی هیچ
اثر یا عارضه ای جسمی یا علامت مشخصه ای ندارد و کسی نمی تواند بر اساس
علامت یا عارضه خاصی تشخیص خود ارضایی را در فرد دیگر بدهد.

برخی از جوانان تصور می کنند کسی که خود ارضایی می کند کمر ضعیفی دارد و با
ضربه زدن به کمر وی می توان از روی درد یا واکنش او فهمید که خود ارضایی
کرده است. یا برخی از دختران تصور می کنند به علت خود ارضایی رنگ ناحیه
تناسلی شان تیره شده یا پوست ناحیه حالت افتادگی و چروکیدگی پیدا می کند
یا بسیاری از باورهای دیگر که همگی بی پایه و اساس بوده و غلط می باشد. خود
ارضایی هیچ علامت مشخصه ای ندارد و قابل تشخیص نیست. تنها مشکلی که خود
ارضایی دارد عدم ارضای روانی می باشد و فرد چون از نظر روانی با آن ارضا
نمی شود ارامشی که لازمه ارضای جنسی می باشد را بطور کامل تجربه نمی کند.