آموزش بوسیدن همسر

آموزش بوسیدن همسر

آموزش بوسیدن همسر

خیلی ها با بوسیدن اصلا رابطه خوبی ندارند و یا حتی نمیدانند كه چگونه باید
طرف خودشان را ببوسند و در هم آغوشی خود با یك نفر دیگر اصلا بوسیدن و
نوازش كردن را فراموش میكنند( یا كنار میگذارند .)


هستند كسانی كه برای طفره از بوسیدن بهانه میآورند ، مثلا با خود میگویند
كه طرف بلد نیست اینكار را بكند ، یا دهان طرف بو میدهد . پس دوش گرفتن و
مسواك زدن را فراموش نكنید ، مسئله بلد بودن ؟؟؟؟؟ بله میتوان با كمی تمرین
، بوسیدن را یاد گرفت ، به این هم خواهیم رسید.در اهمیت بوسیدن هرچه گفته
شود ، باز هم كم است ، فقط اشاره ای بكنیم و بگذریم : هستند كسانی كه (
بخصوص بعضی از زنان ) حاظرند ساعتها صرف بوسیدن و معاشقه كنند،مسئله دیگر
اینكه گاهی اوقات یك رابطه جنسی میتواند تنها در بوسه های داغ و آتشین و
نوازش خلاصه شود.


    *یادگیری بوسیدن*

همانطور كه در بالا اشاره شد ، بوسه و بوسیدن را میتوان یاد گرفت،فقط كمی
تمرین لازم است.برای تمرین هم به یك شریك لازم ندارید ؛ سر فرصت ، ریلكس و
بدون استرس در خلوت ، پشت دست خود را به دهانتان نزدیك كنید ، زبان خود را
كمی جلو بیاورید طوری كه پشت لبهایتان قرار بگیرد ، لبها را آرام به پشت
دست خود برسانید ، لبهای نرم ( و كمی مرطوب ) و رلكس شده خود را ( با فاصله
از هم ) روی پشت دست متمركز كنید ، زبان خود را بیرون داده طوری كه به پشت
دست شما برسد و بعد با كمی فشار سطح پشت دست ( در فاصلهای كه دو لب شما از
هم قرار گرفتهاند )‌ را با زبان خود بلیسید . حین كار ، اینجا . آنجا ، كمی
پوست دست خود را مك بزنید، اینكار به شما تجربه میآموزد كه در برخورد با
شریك عشقی خود چگونه عمل نمائید .

هدگام نزدیك شدن به طرف خود ، اورا ببوئید ، بعد ببوسید ، لبهای بالایی و
پائینی طرف را جداگانه ببوسید ، مك بزنید و یادتان باشد كه هیچ عجله ای
بخرج ندهید ، بعد هر دو لب طرف را ببوسید ، بعد از مدتی زبان خود را یواش
لای لبهای طرف قرار داده و بطور ملایم به درون دهانش فشار دهید و با زبان
خود قسمتهای داخل دهان و زبان او را نوازش كنید.

اینگونه بوسه ها ،حس شوری در دو طرف ایجاد میكند ،بوسه باید با احساس و
طولانی باشد و نباید بسادگی از آن گذشت ، بوسه باید پر هوس و پر شرر باشد ،
همانطور كه گفته شد ، بوسه های خود را تنها به لب و دهان طرف خلاصه نكنید .
بوسیدن ، لیس زدن و نوازش باید شامل حال تمام قسمتهای پوست طرف شود.

ماساژ ملایم قسمتهای مختلف بدن كه دیگر به قول معروف نورعلانور است.این را
بدانیم كه موهای سر ، دهان و دستها سه قسمت بسیار حساس هر فردی هستند و روی
آنها بیشتر كار كنید . اجازه دهید كه طرف هم همین كار را برای شما انجام
دهد . اینكار باعث میشود كه هم نقاط حساس بدن خود را بشناسید و هم با بدن
طرف و نقاط حساس آن آشتا شوید.

لازم به گفتن نیست كه هر فردی ممكن است از تمام این نوازشهای گفته شده خوشش
بیاید یا فقط بخشهایی از آن را بپسندید ، اما انجام اینكار همانطور كه گفته
شد ، یعنی از طریق تجربه و خطا ، باعث شناخت بهتر شما دو نفر از همدیگر
میشود و به شما كمك میكند كه دفعات بعد روی نقاط بیشتر حساس طرف تمركز
كنید. موضوع دیگر اینكه بعضیها نوازشهای خیلی ملایم ( طوری كه تماس خیلی
كمی بین دست شما و بدن طرف باشد ،) را میپسندند و تعدادی هم نوازشهای با
تماس بیشتر را ترجیح میدهند.

بوسه و نوازش و ماساژ دادن و گرم در آغوش گرفتن و گرم بخود فشار دادن نه
تنها لذت رابطه جنسی میدهد بلكه استرس را هم از بین میبرد و هر دوی شما را
خمار عشق میكند.


    درباره بوسیدن،یك راهنمایی كوچیك برای اهل فن

اگر خمیر دندان خوش بو و خوش طعمی سراغ دارید ، بد نیست كه آن را در كنار
خود داشته باشید و هر از گاهی ، فقط یه ذزه ( خیلی كم ) آن را در دهان خود
مزه كنید و بعد زبان خود را به دهان طرف فرو برید . و یادتان نرود كه تمرین
كنید. سعی كنیم بوسیدن ، نوازش و تحریك و ماساژ را یاد بگیریم و دوست
بداریم و حواس خود را روی آن متمركز كنیم و لذت ببریم . توجه به مسائل فوق
باعث میشود كه ما فقط یك رابطه جنسی سریع و پنج دقیقهای نداشته باشیم .

*در پایان یك نكته مهم را فراموش نكنیم و آن اینكه ، بعد از نوازش ، بوسه و
معاشقه كه در بالا اشاره شد و بعد هم رابطه جنسی ، یك دفعه به یك طرف
نغلطید و خرناسه بكشید ، نوازش ملایم و بوسیدن بعد از آن هم بسیار مهم است
، زنان بخصوص به این مسئله خیلی حساسند و علاقمند.*