چند بار در هفته رابطه جنسی داشته باشیم؟

 
 چند بار در هفته رابطه جنسی داشته باشیم؟
چند بار در هفته رابطه جنسی داشته باشیم؟
 

«مردی ۲۹ ساله و متاهل هستم که ۲ سال است ازدواج کرده ام. آیا برقراری رابطه زناشویی به دفعات زیاد برای من و همسرم ضرر دارد؟

ادامه مطلب